HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE PERSONEL ALIMI BAŞLADI

featured

Üniversite hastanelerine personel ve işçi alımı başladı.Farklı illerde bulunan Üniversite Hastanelerine sağlık personeli ve işçi alımı yapılacak. Üniversite hastaneleri tarafından yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolarda olmak üzere farklı illerde bulunan hastanelere KPSS’siz ve düşük KPSS ile çok sayıda işçi ve personel alımı yapılacağı görüldü. Bizde bu yazımızda Finans7.com olarak hastaneler tarafından yayımlanan iş ilanlarının detaylarına yer verdik. İşte ilan listesi ve personel alımı yapılacak kadrolar…Başvuru Şartları Nedir?-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.-Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.- 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

Alım Yapılacak Kadrolar

Hemşire

Röntgen

Teknisyeni

Sağlık Teknikeri

Diğer Sağlık Personeli

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Büro personeli

Tekniker

Teknisyen

Şoför

Aşçı

Fizyoterapist

Temizlik Personeli

Eczacı

Sağlık Fizikçisi

Tıbbi Sekreter

Biyolog

Mühendis

Psikolog

Laborant

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE PERSONEL ALIMI BAŞLADI

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir