Mehmet Hoca: “Rahmet Ayları İçindeyiz”

Üç Aylar yaklaşınca Allah Resulü (SAV)şöyle dua eder."Allah'ım Recep ve Şaban Aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan Ayına ulaştır.

featured

Üç Aylar yaklaşınca Allah Resulü (SAV)şöyle dua eder.”Allah’ım Recep ve Şaban Aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan Ayına ulaştır.

“Recep Ayını geride bıraktık.Şa ban Ayı içindeyiz.Kısmet olursa 11 Mart 2024 te Ramazan Ayına kavuşacağız.Rabbim bizleri kavuştursun.Oruçla ilgili çok ayetler var,üç aylarla ilgi efendimizin çok hadisleri var.Rabbimiz mealen buyurur.”Ey İman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi sizede farz kılın dı.Umulur ki,korunursunuz.”Baka ra süresi Ayet.183 Demek ki Oruç sadece Ümmeti Muhammed(SAV)e has değil geçmiş Ümmetlere de farz kılınmıştır.Yapılan tüm ibadetlerin gayesi Allah’a kulluk ve kötülüklerden arınmaktır.İsyanın,semtine uğramamak tır.Efendimiz SAV.de şöyle buyurur; “Rama zan Ayı girdiği zaman Rahmet kapıları açılır.Cehennem kapıları kapanır ve Şeytanlar zincirlere vurulur.” (Sünen’i Nesâi) Devamla “Siz e bereket ayı olan Ramazan Ayı geldi.Bu Ayda Allah sizi hayırlarla kuşatıp rahmetini indirir.Hataları günahları siler.Bu Ayda yapılan duaları kabul eder.Allahu tâala bu Ayda sizin hayırda yarışmanıza bakar ve meleklerine sizinle ifti har eder.” Ettergip v’et Terhib…. “Kullar Ramazan ayında ne kadar sevap ve fazilet olduğunu bilselerdi Ümmetim senenin tamamının Ramazan olmasını temenni eder di.”(Müsned-i Ebu ya’lâ.)Demek Ramazan ayı af ayıdır.Kul hakkı hariç bu ayda bir kul günahların dan arınır olur,tövbe eder,verdiği sözde durursa günahlar af edilir. Müslümanlarca sevap denilince Oruç,Namaz,Teravih,Mukabele akla gelsede,en büyük sevap; bu aylarda hemde her zaman mal ile hayır işlerinde yarış içinde olması.Nerede bir fakir,fukara,garip guraba varsa onlara maddi yönden el uzatmak,nakit para vermek, ihtiyaçlarını gidermek hayırların en afdalıdır.Genellikle Ramazan Ayında fakirlere yardım kolileri verilir bu yardım kuruluşlarının çoğuna siyaset bulaşmış ver oyu al koliyi bu hal bedeviliktir.insanın onuru ile oynamaktır.Yardım kolilerinin çoğu Kapitalizmin emici hortumları olan büyük marketlerden temin edilir.Hatta teşvik edilir.Bu marketlerin biri belirler,biri şoklar biride kazıklar hayır bunun neresinde,Müslüman parasının kime gideceğini araştırarak bilmelidir.Meddahlar her gün ekranlarda bu market paketlerinin reklamlarını yapar.kısacası hiç bir kurum,zen gin fakirin ihtiyaç maddelerini tespit edemez,nakit verir fakir ihtiyaçlarını kendisi temin eder.Bu yazdıklarımı her yıl Ramazan ayı öncesi yazarım.Bizim görevimiz tebliğetmektir.Uyuyanları uyandırmaktır..Hz.Ömerin hilafeti döneminde idarecilerine talimat verir her yıl dağ lara,Ovalara devlet eliyle tohum ekin ki bir kuş bile ac kalmasin.Oy devşirmek için Hz.Ömerin adaletinden dem vuranların kulakları çınlasın.Bu yıl Ramazan Fitresini Diyanet 130 TL.Olarak belirlemiş keşke Emeklilere de artık fitre,Zekat düşer deseydi.Hayır hasenatın verileceği Rahmet ayında zenginler fakirlere kendileri nakit olarak versinler hepsi bu kadar.Ramazan Ayı Kur’an Ayıdır.Kuran bu Ayda inmiştir.Bir Ay boyunca hafızlar Camilerde Kuran’ı okur.Kimse anlatmaz Din sanki ruhbanlıktır.Bu Din anlayışı gerçek Dinde yoktur. Kuran okunmalı,anlaşılmalı,yaşanmalı ve anlatılmalıdır.Kuranı okuma Tüm İslam ülkelerinde okunu yor kabede bile fakat anlatılmıyor anlatanlarda bedel ödüyor nedeniSoygun düzenleri devam etsin kö leler uyanmasın..Rahmet Ayında Halıkımız rahmeti ile bizlere mua mele eylesin. Vesselam

Mehmet Hoca: “Rahmet Ayları İçindeyiz”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir