Adalet Bakanlığı Duyurdu: 23 Bine Yakın Personel Alacak !

featured

Adalet Bakanlığı’ndan bir son dakika haberi geldi. Gelen haberde Bakanlığın 2024 yılında 22 bin 984 personel alımı talep ettiği, bunun bakanlığa iletildiği öğrenildi.

Hangi kadrolara alım yapılacak?
Personel alımının yapılacağı kadrolar şu şekilde:

 • infaz ve koruma memuru
 • büro personeli
 • şoför
 • aşçı
 • kaloriferci
 • Zabıt Kâtibi
 • Mübaşir
 • gemi adamı
 • Hizmetli
 • hemşire
 • sağlık memuru
 • teknisyen
 • Koruma ve Guvenlik
 • Teknisyen

Başvuru genel şartlarıBaşvuru genel şartları şu şekilde:

-Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak

Adalet Bakanlığı Duyurdu: 23 Bine Yakın Personel Alacak !

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir