Şanlıurfa’da Mısır Fiyatları Açıklandı!

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mustafa Yılmaz Şİanlıurfada 2023 Yılı Mısır Maliyetlerini Açıkladı

featured

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mustafa Yılmaz Şİanlıurfada 2023 Yılı Mısır Maliyetlerini Açıkladı.Başkan Yılmaz Açılamasında;

Mısırda dünya verimlerinin çok üzerinde verimler elde etmemize rağmen, üretimimiz tüketimimizi karşılayamamaktadır. Dünya mısır verimi ortalaması 580 kg/da iken, Türkiye verim ortalaması 700-1000 kg/da aralığında değişmektedir.
Ülkemizde daha çok hayvan yemi olarak kullanılan at dişi mısır, tane olarak veya silaj şeklinde kullanılmaktadır. Hibrit çeşitlerin kullanılmasıyla yıldan yıla verim artışlarında belirgin artışlar olduğu gözlenmiştir. Verim artışı olmasına rağmen artan girdi maliyetleri üreticinin belini bükmüştür. Ülkemizin yıllık toplam mısır ihtiyacı yaklaşık 10 milyon ton, üretimimiz ise bu yıl 8,2 milyon ton beklenmektedir.2.98 milyon tonluk kısım ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Şanlıurfa’da ise 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 600 bin dönüm mısır ekilmiş bununda karşılığı yaklaşık 1 milyon 600 bin ton ürün rekoltesi beklenmektedir. Artan tüketim ithalatla karşılanıyor. Türkiye sadece ithalata 2022 yılında 2 milyon 983 bin ton olarak gerçekleşti ve mısır ithalatına ödenen döviz ilk kez 1 milyar doları aştı.2023 yılının ilk 6 ayında ise 1 milyon 505 bin ton ithalat yapıldı.
Mısırda desteklemeler çok yetersiz, mazot desteği 86 TL/da, gübre desteği ise 21 TL/da toplamda dekara 107 TL/da ve ürün prim desteği ise kğ/3 krş bu destek bu yüksek maliyetler içinde hemen hemen yok gibi. bir yılda artan girdi maliyetleri,artan enflasyon dikkate alınmadan üretici yalnız bırakılmıştır. Ülkemiz çiftçisine gerekli destek sağlanırsa üretimimiz tüketimimizi karşılayacak seviyeye rahatlıkla ulaşacaktır ve yurtdışına ödediğimiz döviz ise ülkemizde kalacaktır. Mısırın yüzde 75’i yem sektöründe kullanılmakta kalan yüzde 20’lik bölümü nişasta-glikoz sanayisinde, yüzde 5’i ise endüstri sektörü, yağ üretiminde ve tohumluk olarak kullanılmaktadır.
Üreticinin üretime devam edebilmesi için maliyetin esas unsurları olan tohum, gübre, ilaç, mazot ve elektrik gibi temel unsurların sübvanse edilmesi artık kaçınılmazdır. Çiftçinin önünü görebilmesi için ürünün alım garantisinin olması gerekiyor.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Şanlıurfa Şube olarak 2023 yılı ikinci ürün Mısır kilogram maliyetini yaptığımız maliyet analizine göre 6.96TL. olarak belirledik. Üretim maliyetlerinin bir yılda yüzde 200- 300 artış göstermesinden dolayı ikinci ürün Mısır üretici satış fiyatının en az 9.74 TL’nin altında olmaması gerekiyor. 3 krş olan Mısır prim desteğinin ise en az 100 krş olması artan maliyetlerden dolayı kaçınılmazdır.

Şanlıurfa’da Mısır Fiyatları Açıklandı!

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir