Aile Çalıştayı Şanlıurfa’da Yapıldı

81 ilde eş zamanlı olarak yapılan Geçmişten Geleceğe Türkiye Yüzyılı Şanlıurfa Aile Çalıştayı’nın sonucu rapor haline dönüştürülüp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilecek. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.

featured

81 ilde eş zamanlı olarak yapılan Geçmişten Geleceğe Türkiye Yüzyılı Şanlıurfa Aile Çalıştayı’nın sonucu rapor haline dönüştürülüp Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilecek. GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Hasan Şıldak’ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Fatih Sungur, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.

Çalıştayda bir konuşma yapan Vali Şıldak, “Aslında bu çalışma bütün illerde yapılacak olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koordine ettiği aile merkezli güzel bir çalışmadır. Burada fikir esintisi, istişare ve farklı fikirlerin buluşacağı ve sonucunda da bunların raporlanacağı bir çalışma hedefleniyor.” dedi.

Sözlerini sürdüren Vali Şıldak, “6 temel başlık altında ifade edildiği gibi eşitlik ve adalet aile kavramı açısından ne ifade ediyor. Sosyal kalkınma ve refah, hayat boyu gelişim ve öğrenme, çevre ve iklim, teknoloji ve dijitalleşme ve son olarak sosyal hizmetler bağlamında aile kavramı üzerinde durulacak. Bu seçilen başlıklar çağdaş dünyanın en çok üzerinde konuştuğu ve tartıştığı günümüzün gerçekleri olan kavramlar. Bir taraftan bilim ve teknolojiyle hızla ilerleyen dünyada dijitalleşme çağında bunları konuşurken gelişimi, refahı, sosyal adaleti ve bu bağlamda sosyal devlet ilkesinin hayat bulduğu sosyal hizmetler alanındaki gelişmeleri göz ardı etmeden eşitlik ve adalet ekseninde neler yapılabilir. Aile kavramı ne ifade ediyor ve Şanlıurfa özelinde aile mefhumu nasıl şekilleniyor, bu başlıklar altında bunlar tartışılacak.” diye belirtti.

Vali Şıldak: Aile Olmazsa Olmaz Bir Değerdir

Anadolu’da ailenin olmazsa olmaz bir değer olduğunun altını çizen Vali Şıldak,“Toplumların gelişiminde,değişiminde, dönüşümünde en belirleyici unsurlardan biri aile kavramıdır. Bizim de geleneğimiz,göreneğimiz, inancımız ve tarihsel süreç içerisindeki gelişimimize bakıldığında Türk toplumunda,Anadolu’da ailenin olmazsa olmaz bir değer olduğunu ve bunun asla yerinin doldurulamayacağını hep beraber yaşıyoruz, görüyoruz, biliyoruz. Eğer aile zayıflarsa, ailedeki bağlar toplumda değerini yitirirse bu durumda en başta yeni neslin sağlıklı olarak devamı, çocukların topluma kazandırılması, eğitimi, yetiştirilmeleri bütün bu süreçlerde ciddi aksamalar olduğu gibi aile içi şiddetten tutun, değer kayıplarına, ahlaki bozukluklara her tür maneviyat eksiklerine kadar uzayan geniş bir yelpazede kayıplarımız oluyor.” diye söyledi.

Aile Çalıştayı Şanlıurfa’da Yapıldı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir