Hayata Sağlıklı Başlamak Her Bebeğin Hakkıdır”

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Abdullah Solmaz 3-9 Eylül tarihleri halk sağlığı haftası dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetlerinden olan Aşı’nın önemini vurgulamak ve vatandaşın farkındalığını artırmak amacıyla önemli bilgilendirmelerde bulundu.

featured

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Dr. Ögr. Üyesi Abdullah Solmaz 3-9 Eylül tarihleri halk sağlığı haftası dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetlerinden olan Aşı’nın önemini vurgulamak ve vatandaşın farkındalığını artırmak amacıyla önemli bilgilendirmelerde bulundu.
Solmaz; Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.
Türkiye, aşılarla önlenebilir hastalıklara karşı mücadelesinde büyük başarılar elde ediyor. Dünya genelinde pek çok ölüme yol açan hastalıklar, aşı programları sayesinde büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumdadır zaman sloganımız ‘Aşıyla Güvende Kal ‘diyoruz.
Aşılar, dünyada milyonlarca çocuğun ölmesini ya da sakat kalmasını engellemektedir. Dünyada hastalıkların önlenmesindeki en önemli halk sağlığı girişimi olarak kabul edilen aşılar, uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda geliştirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), UNİCEF gibi uluslararası kuruluşların da onay ve önerisi doğrultusunda dünyada her yıl milyonlarca çocuk güvenle aşılanmaktadır. DSÖ verilerine göre, aşılar sayesinde çok ağır bir hastalık olan çiçek hastalığı 1980 yılı itibari ile dünya üzerinden kökü kazınmıştır. Son olarak Ekim 2019’da DSÖ çocuk felcine sebep olan virüsün üç alt tipinden ikisinin de dünyada tamamen yok edildiğini açıklamıştır.
İl Sağlık Müdürü Solmaz; Aşılar güvenlidir.


Ülkemizde yüksek aşılama oranları sayesinde önlenebilir hastalıkların vaka sayılarında önemli düşüşler kaydedilmiştir. Örneğin kızamık vaka sayılarında yoğun aşılama ve sürveyans çalışmaları sonucunda önemli azalma görülmüştür.
Türkiye’de her yıl 1 milyon 200 bin bebeğe aşı uygulanmakta ve bu aşıların üretiminden uygulamaya kadar süreci uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmektedir. Aşıların saklanması ve dağıtımı, soğuk zincir kurallarına ve elektronik takip sistemine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.
Aşılarla önlenebilir hastalıklara karşı kazanılan bu başarıların sürdürülmesi için aşılama hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bu, sağlıklı bir toplumun oluşturulması ve sürdürülmesi için temel bir unsurdur.
Bebek ve çocuklarımıza verdiğimiz tüm bu hizmetleri bu günün temasına uygun bir şekilde Yataklı tedavi kurumlarında yatan hastalarımıza bilgilendirmeler yaparak, Halk sağlığı hizmetleri başkanlığımız, İlçe sağlık müdürlüklerimiz ve Aile sağlığı merkezlerimiz ile halkı bilgilendirici eğitim stantlar kurularak müracaat eden vatandaşlarımızı bilgilendirip, broşür dağıtımı gerçekleştirdik.
Solmaz “Sonuç olarak Aşılar bütüncül bir yaklaşımla ele alınacak olursa; birey ve toplum sağlığının önemli bir yapı taşıdır. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir ekonomi, eşitsizliğin ve yoksulluğun olmadığı bir dünya için en basit ve kesin çözüm aşılamadır ”dedi.

Hayata Sağlıklı Başlamak Her Bebeğin Hakkıdır”

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir